[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian 4 torrentsOn Thu, 4 Feb 2010, mattias wrote:

Är dom torrenterna döda altså debian 4.0

Det bör de vara sedan ungefär ett år tillbaka.

Vill du av någon outgrundlig anledning tanka en version 4 så finns det arkiverat, utöver det så är det 5.0.3 och 5.0.4 som gäller.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier makes abstract algebra look like elementary algebra.


Reply to: