[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ramDen har två gigabyte RAM. 4 x 512MiB i bank0 t o m bank3.

On Wed, Jan 27, 2010 at 10:14, Martin Bagge / brother <martin@bagge.nu> wrote:
> On Tue, 26 Jan 2010, mattias wrote:
>
>> Fattar någon denna detalj
>
> efter konversation offlist dårå.
>
> Det som söks är hur mycket ram maskinen har. Jag har inte lusläst utskriften
> nedan men jag har aldrig använt lshw heller så det kanske finns någon annan
> som är bättre lämpad.
>
> brukar använda free för att kolla liknande info men skärmläsare kanske inte
> fixar den utmatningen särskilt väl?
>
>>> lshw -C memory
>>
>> *-firmware
>> description: BIOS
>> vendor: Dell Computer Corporation
>> physical id: 0
>> version: A07 (09/27/2004)
>> size: 64KiB
>> capacity: 448KiB
>> capabilities: pci pnp apm upgrade shadowing escd cdboot bootselect edd
>> int13floppytoshiba int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer
>> acpi usb
>> agp ls120boot biosbootspecification netboot
>> *-cache:0
>> description: L1 cache
>> physical id: 700
>> size: 8KiB
>> capacity: 16KiB
>> capabilities: internal write-back data
>> *-cache:1
>> description: L2 cache
>> physical id: 701
>> size: 512KiB
>> capacity: 512KiB
>> capabilities: internal varies unified
>> *-memory
>> description: System Memory
>> physical id: 1000
>> slot: System board or motherboard
>> size: 2GiB
>> *-bank:0
>> description: DIMM SDRAM Synchronous 333 MHz (3.0 ns)
>> physical id: 0
>> slot: CHANNEL A DIMM 0
>> size: 512MiB
>> width: 64 bits
>> clock: 333MHz (3.0ns)
>> *-bank:1
>> description: DIMM SDRAM Synchronous 333 MHz (3.0 ns)
>> physical id: 1
>> slot: CHANNEL B DIMM 0
>> size: 512MiB
>> width: 64 bits
>> clock: 333MHz (3.0ns)
>> *-bank:2
>> description: DIMM SDRAM Synchronous 333 MHz (3.0 ns)
>> physical id: 2
>> slot: CHANNEL A DIMM 1
>> size: 512MiB
>> width: 64 bits
>> clock: 333MHz (3.0ns)
>> *-bank:3
>> description: DIMM SDRAM Synchronous 333 MHz (3.0 ns)
>> physical id: 3
>> slot: CHANNEL B DIMM 1
>> size: 512MiB
>> width: 64 bits
>> clock: 333MHz (3.0ns)
>> Enter a shell command to execute in the text field below. The cd command
>> may
>> be used to change directory for subsequent commands.
>>
>> Tabell med 3 kolumner och 2 rader
>> Execute command:
>>
>> Clear history
>> Execute previous command
>>   lshw -C memory
>> Edit previous
>> Clear commands
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>> listmaster@lists.debian.org
>>
>>
>
> --
> /brother
> http://martin.bagge.nu
> On Bruce Schneier's birthday, a person standing at the very center of
> Stonehenge casts a shadow in the shape of Bruce Schneier's PGP public key
> fingerprint.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: