[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hämta Squeeze med jigdo-lite> Jigdo-lite sa att nedladdningen hade fungerat  och även med rätt
> kontrollkod. "OK: Checksums match, image is good!"  Men när jag sen
> själv kollade .iso-filen med md5sum, så stämde inte kontrollkoden.

Kanske skulle tillägga, att jag får samma kontrollkod om jag så laddar
ner .iso-filen med wget..

$ md5sum debian-testing-i386-businesscard.iso
7582584c5983bf0b00ea0d6543235e4d  debian-testing-i386-businesscard.iso

-- 
/Rolf
Ted Turner  - "Sports is like a war without the killing." -
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/t/ted_turner.html


Reply to: