[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Xen 3.4Går det att kompilera xen 3.4 med 2.6.26-2 kernels
Den envisas med 2.6.18


Reply to: