[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jag är ny härOn Wed, 28 Oct 2009, Karl-Erik Ström wrote:

Försöker att lära mig lite programmering.
Vilka programmerings språk rekommenderar ni mig att använda.
Det skulla vara bra med ett lätt språk så här ibörjan.

1. Varför?
2. Språk är valfritt.
3. Välj ett "vettigt" projekt att genomföra.

Det finns inga genvägar, för att lära sig måste man jobba med det.
Jag tillhör skriptfalangen som äter php, perl, python och ruby till frukost. Har inte rört java eller c på flera år.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Every time Bruce Schneier writes a fully general halt-checker, God kills a passenger pigeon.  This is why passenger pigeons are extinct.


Reply to: