[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: ipv6 (fwd)Nedanstående kanske mer var ämnat till listan, jag har inte koll nog att peka på fallgropar eller liknande.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier tampers with tamperproof hardware.

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 24 Aug 2009 07:24:10 +0200
From: mattias <mj@mjw.se>
To: 'Martin Bagge / brother' <martin@bagge.nu>
Subject: SV: ipv6

Instruktionerna på  http://www.ipv6tunnel.ssc.net
Visserligen på norska men det går att tolka

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Bagge / brother [mailto:martin@bagge.nu]
Skickat: den 23 augusti 2009 22:37
Till: mattias
Kopia: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: ipv6


On Fri, 21 Aug 2009, mattias wrote:

Har gjort enligt instruktionerna men får det inte att funka

vilken instruktion? adress?

Har debian stöd för ipv6 över huvudtaget?

det är påslaget som standard. kolla med ifconfig att du fått den/de
ipv6-adress(er) du förväntar dig på ditt/dina nätverksgränssnitt.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier factors integers in constant time.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


Reply to: