[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

libvirtFörsöker att använda virt-manager
Men den klagar på att åtkost nekas till libvirt-sock
Är inloggad som användare och inet som root


Reply to: