[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT:FreeBSD och Debian dual boot, filsystem delning?jag fick inte min freebsd burk att läsa ext3
Måste lära mig att planera lite bättre :)
Tack för länken..

Jo problemet med ext3 och freebsd är en känd bugg (typ)
#mount -t ext2fs /dev/ad4s7 /mnt
mount: /mnt: Bad file descriptor
#mount -t ext2fs /dev/ad4s7 /linux
mount: permission denied

[quote]
This is probably because your ext3 partition has 256-byte inode size. Freebsd can't handle that yet, although that's nothing a simple patch can't fix. Best thing would be to either edit the hardcoded 128-byte inode size in the kernel, or simply remake the partition specifying 128-byte inodes (the default changed in e2fsprogs, because of ext4)
[/quote]

Så jag tror jag ska ominstallera hela burken, och verkligen tänka på vad jag gör  :)
Har insett att partitioneringen kan styra hur bra jag lyckas åxå... (google är min vän :) )

/Lasse
<-----Ursprungligt Meddelande----->
  From: Martin Bagge / brother [martin@bagge.nu]
Sent: 28/7/2009 9:25:03 AM
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: OT:FreeBSD och Debian dual boot, filsystem delning? 


On Tue, 28 Jul 2009, lasse wrote:

> ext3 verkar inte vara en bra ide från bsd sida.
kan du utveckla det lite?
ext3 ska fungera i *BSD, du kanske har nåt särskilt krav?

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems#OS_support

> ufs,då måste jag bygga om en hel del på linux sidan, vid installationen...

ingen underdrift där. om man får tro länken ovan så har linux bara stöd
för läsning i normalt förfarande.

--
/brother
http://frakalendern.se
Beyond computational complexity, there is Schneiertational complexity


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

.

_______________________________________________________________
Eniro Supersök - är vad det heter


Reply to: