[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: vmwareDen Thu, 25 Jun 2009 02:41:29 +0200
skrev "mattias" <mj@mjw.se>:

> ber om ursäkt for oftopic
> någon som har använt vmware server 2.0?
> om så
> hur installera guest system
> menar när man startar vmware server 2.0 så hamnar amn ju i ett
> webinterface och inte som förr i ett vanligt program
> 

Man använder Vmware Server Client! Finns för Linux på vmware.com
någonstans!

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.


Reply to: