[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: [OT ?] Kan inte ssh:a från Debian Lenny till Ubuntu 9.04Men är mobila bredband gjorda för att köra server med?
Vet faktiskt inga operatörer som erbjuder publika ipn
Utom telenor nu då
Ta bara tre
Spärr av port 25 vet ja av egen erfarenhet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Leben [mailto:ml060223@leben.nu] 
Skickat: den 3 juli 2009 14:52
Till: debian-user-swedish
Ämne: Re: [OT ?] Kan inte ssh:a från Debian Lenny till Ubuntu 9.04


Hej!

Peter Carlsson wrote:
> Vad innebär det att ppp0 har 'P-t-P:10.64.64.64'?

- Att ditt nätverksgränssnitt har en PRIVAT ip-adress (RFC1918).
- Att all din nätverkstrafik passerar en NAT på väg till/från internet.
- Att man inte kan ansluta till din maskin från internet.

Vilken operatör använder du?
Vilken APN?
Själv har jag Telenor och använder APN "internet.telenor.se" vilket ger 
mig en publik ip-adress.

mvh
/Martin


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


Reply to: