[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT ?] Kan inte ssh:a från Debian Lenny till Ubuntu 9.04stefan@alfredsson.org skrev:
Peter Carlsson wrote:
Nåt annat jag noterade just nu är att på Debian så körs en process
'/usr/bin/ssh-agent -s' medans den i Ubuntu ser ut så här:
'/usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session
x-session-manager'. Jag vet inte exakt vad ssh-agent gör men kan det
vara så
att den arbetar mot nätverkskortet (som inte är inkopplat)?

ssh-agent har inget med detta problem att göra.
Inte heller timeouts, enligt dina tidigare tcpdumps så kommer inte
ssh-paketen fram till din maskin. Visst, det blir till slut en timeout,
men eftersom det går bra att surfa är det inget kapacitet eller
fördröjningsproblem.

Jag föreslår följande:

1. se till att brandväggen är helt rensad med sudo iptables -F

OK

2. prova att lokalt köra ssh mot den externa ip-adressen på ppp0

OK

3. kör tcpdump -ni ppp0 port 22

Loggar ingen inkommande trafik

4. Försök sedan koppla upp med ssh. Kommer det inga paket här så stoppas
de någonstans på vägen. Prova att koppla upp från en annan maskin, eller
be en kompis surfa till http://din.ip.adress:22/ för att se så det inte
är en utgående brandvägg på debianmaskinen som stoppar uppkopplingen.

Funkar inte att ansluta med ssh från mitt fasta nätverk och inte heller
från en kompis maskin.

5. Fungerar det att pinga från det fasta nätet till det trådlösa?

Funkar inte

6. Om ja, prova att köra tcpdump med port 80 istället och testa telnet
din.ip.adress 80, eller be en kompis surfa till http://din.ip.adress:80/

har prövat mad olika adresser (80 och 50022) vilket inte heller funkar.

Kanske nedanstående info kan hjälpa?

Vad innebär det att ppp0 har 'P-t-P:10.64.64.64'?

# netstat -i
Kernel Interface table
Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg eth0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BMU lo 16436 0 84 0 0 0 84 0 0 0 LRU ppp0 1500 0 1149 0 0 0 902 0 0 0 MOPRU

# netstat -r
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 10.64.64.64 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0 link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 ppp0 default 10.64.64.64 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0

# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:a5:32:d7:d8 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:13386 (13.3 KB) TX bytes:13386 (13.3 KB)

ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:79.102.87.190 P-t-P:10.64.64.64 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:43165 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:22894 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:3
     RX bytes:60637741 (60.6 MB) TX bytes:1257070 (1.2 MB)


Reply to: