[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Får inte till SMTP AUTH med exim4 och teliaHej,

är det nån som kör exim4 mot telia och har fått SMTP AUTH att fungera? 

Vad jag förstått så räcker det att skicka till mailout.telia.com mha
dc_smarthost='mailout.telia.com' i /etc/exim4/update-exim4.conf.conf
och ha användarnamn och passord i /etc/exim4/passwd.client

Får följande fel:

... R=smarthost T=remote_smtp_smarthost: SMTP error from remote mail
server after RCPT TO:<jorgen.tegner@telia.com>: host
pne-smtpout1.glb.skanova.net [81.228.8.29]: 550 RCPT
TO:<jorgen.tegner@telia.com> Relaying not allowed - please use SMTP AUTH

Så det verkar inte som exim4 och telia snackar med varandra på rätt
sätt. 

#telnet mailout.telia.com 25
Trying 81.228.11.34...
Connected to mailout.telia.com.
Escape character is '^]'.
220 pne-smtpout1-sn1.fre.skanova.net ESMTP Service ready
EHLO
250-DSN
250-8BITMIME
250-HELP
250-AUTH=LOGIN
250-AUTH LOGIN CRAM-MD5 DIGEST-MD5 PLAIN
250-X-CP-DELIVER-AFTER
250-DELIVERBY 300
250 SIZE 50000000
QUIT

Nån som har en idé?

/JörgenReply to: