[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xenHar en xen imagefil .img på 1 gb
Har en lvm volym på 20 gb
Borde då inte imagen känna av att volymen har ledigt utrymme och använda
det
Om ja konverterar den till lvm vill säga
Med dd


Reply to: