[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pxe bootmichal krajcirovic wrote:
> I need advice with this problem - I need via DHCP + TFTP + PXE boot
> diskless PC with Debian. DHCP me works, PXE booting via TFTP to retrieve
> the image that I created. Attempts but always ends with this:
> http://www.sdilej.eu/pics/eca6c4c52bea8a52c916d386b1cd3bfc.PNG


Felmeddelandet visar att rootfilsystemet inte kan monteras.

Hur ser pxelinux.0/default ut? (eller om du använder en annan konfigfil)

Var har du rootfilsystemet? Ska hårddisken monteras, är det en ramdisk,
NFS-montering, etc?

Du behöver också se till att ramdisken innehåller drivrutiner så att
root-filsystemet kan monteras (t.ex. ext3 eller NFS stöd).

Detta fungerar för mig:

LABEL nfsroot opx755
KERNEL vmlinuz-26261-i386
APPEND initrd=nfsroot-initrd.img root=/dev/nfs
nfsroot=192.168.1.1:/home/data/sys/nfsroot rw ip=dhcp no

Eller för att installera Lenny via pxe:

LABEL debian 5.0 lenny i386 install
        kernel debian-lenny-installer/i386/linux
        append fb=false initrd=debian-lenny-installer/i386/initrd.gzMvh,
 Stefan
Reply to: