[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Engelskt gränssnitt med svenska inställningar som datum och tidHej,

Själv kör jag med

LANG="en_US.UTF-8"
LC_TIME="en_DK.UTF-8"
LC_PAPER="en_DK.UTF-8"

Localen en_DK.UTF-8 är till just för att få "vettig" datumformatering i en annars anglo-centrisk environment.

/Michael


Daniel Andersson wrote:
Hej!

Jag försöker få till att "en_US.UTF-8" används för gränssnitt och "sv_SE.UTF-8" för övriga inställningar som datum och kalender men jag har missat något. Jag kör Debian 5.0 Lenny med GNOOME på en Lenovo Thinkpad T61.

Jag har genererat "en_US.UTF-8" och "sv_SE.UTF-8" m.h.a. "dpkg-reconfigure locales" och valt "en_US.UTF-8" som standard.


I "/etc/enviroment" lade jag till:

LANG="en_US.UTF-8"
LANGUAGE="en_US:en"
LC_CTYPE="sv_SE.UTF-8"
LC_NUMERIC="sv_SE.UTF-8"
LC_TIME="sv_SE.UTF-8"
LC_COLLATE="sv_SE.UTF-8"
LC_MONETARY="sv_SE.UTF-8"
LC_PAPER="sv_SE.UTF-8"
LC_NAME="sv_SE.UTF-8"
LC_ADDRESS="sv_SE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="sv_SE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="sv_SE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="sv_SE.UTF-8"


och efter det en omstart.


"locale" visar helt rätt inställningar:

LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US:en
LC_CTYPE=sv_SE.UTF-8
LC_NUMERIC=sv_SE.UTF-8
LC_TIME=sv_SE.UTF-8
LC_COLLATE=sv_SE.UTF-8
LC_MONETARY=sv_SE.UTF-8
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER=sv_SE.UTF-8
LC_NAME=sv_SE.UTF-8
LC_ADDRESS=sv_SE.UTF-8
LC_TELEPHONE=sv_SE.UTF-8
LC_MEASUREMENT=sv_SE.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=sv_SE.UTF-8
LC_ALL=


Men för "locale -k LC_TIME" ser det galet ut tror jag:

abday="sön;mån;tis;ons;tor;fre;lör"
day="söndag;måndag;tisdag;onsdag;torsdag;fredag;lördag"
abmon="jan;feb;mar;apr;maj;jun;jul;aug;sep;okt;nov;dec"
mon="januari;februari;mars;april;maj;juni;juli;augusti;september;oktober;november;december"
am_pm=";"
d_t_fmt="%a %e %b %Y %H.%M.%S"
d_fmt="%Y-%m-%d"
t_fmt="%H.%M.%S"
t_fmt_ampm=""
era=
era_year=""
era_d_fmt=""
alt_digits=
era_d_t_fmt=""
era_t_fmt=""
time-era-num-entries=0
time-era-entries="s"
week-ndays=7
week-1stday=19971130
week-1stweek=0
first_weekday=2
first_workday=2
cal_direction=1
timezone=""
date_fmt="%a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
time-codeset="UTF-8"


Det är förvirrande varje gång jag ska tolka "tor mar 5" som dagens i Clock-appleten eller "5 mar" när jag kör "ls -l".

Är det bara fler inställningar som ska till?
--
---------------------------------------------------------------------
Michael Olberg              <michael.olberg@chalmers.se>
SRON                      tel: +31-(0)50-3638028
Landleven 12, P.O.Box 800,           fax: +31-(0)50-3634033
NL-9700 AV Groningen, The Netherlands    mobile: +46-(0)70-3319556
----------------- This quote left blank intentionally ---------------


Reply to: