[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: xen
>Installera om vad?
>Du behöver ju inte göra det bara för att inte köra Xen på burken.
>Det är bara att installera en Xen-fri kärna och sedan boota om på den istället.

Det var nog lite allmänt tänkt, installera om virtuell maskin och gästoperativ. Det går väl inte att återanvända en installation som är gjord för xen och köra den i wmware eller virtualbox (eller tvärt om)?

Reply to: