[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: fråga ang. debian netinstallalltid tyckt att denna listserver är småseg i bland

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Helgi Örn [mailto:sacredeagle@gmail.com]
Skickat: den 30 juli 2008 01:31
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: fråga ang. debian netinstall


Den den 30 juli 2008 01:28 skrev Helgi Örn Helgason <sacredeagle@gmail.com>:
>
> PS: Jag Cc:ade till listan men det kom aldrig fram! accepterar inte
> servern en kopia?
>
Sorry! Det kom ju fram, missade det... :-/

/HÖ

--
A: Because people read from top to bottom.
Q: Why is top posting bad?


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


Reply to: