[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Tips / Hjälp med server.Hejsan alla på denna listan.

Jag är i behov av lite råd och föresalg, har nämligen ett litet problem. Jag har fått på mig en uppgift att driva en server för shell-konton. Och ja, de kommer bli en heldel såna, så nu frågar jag er hur nu skulle installera den, med säkerhet och så. Tanken är att de inte ska ha rätt att köra annat än vissa binärer, och sedan ha en viss diskquota. Så hurudana lösningar finns de för detta om man har debian som utgångspunkt?

Tack på förhand.

  ,-.
  |66A   NAME: Markus Viitamäki
  /`'M\  iRC: suom1
 (| `M\  MAiL: markus@hacks.no
 _>\  |M) "What ever suits your mind"
 '-_)=(_,' EEGAB / DreamHack ABReply to: