[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ta bort en katalogmattias wrote:
> Har lyckats glömma bort hur amn tar bort kataloger i linux med
> terminalen
> 
> 

Om katalogen är tom: rmdir

om katalogen inte är tom och du vill ta bort den recursivt:  rm -r

/Samuel


Reply to: