[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sexistiska svin: Skilj på sak och person
vittu, förstår int du att kvinnan ska vara mellan spisen o knytnäven!!!
eller e du lesbisk?

On Mon, 18 Feb 2008, Christer Oldhoff wrote:

Hej Eva,

On 2008-02-18, eva sjuve wrote:

fy fan vilka sexistiska svin ni är,

Detta är det värsta påhopp som jag har upplevt i hela mitt liv, vilket
inkluderar 15 år på Internet, tack ska Du ha!

ni kallar mig okunning, och lat och sen refererar någon till sina
systrar. Inte en lista jag har varit med på de senaste åren redigerar
'alltid' sina texter, bara för att jag inte är en kille gör ni dessa
påhopp!!

Jag struntar fullkomligt i vilket kön Du har.

Under de 15 år som jag har rört mig på olika listor har väldigt många deltagare
(framför allt män/pojkar) kritiserats för vad Du gjorde och många mycket långa
diskussioner har förts om det.

Du borde lära Dig att skilja på sak och person--jag kritiserade framför allt
Ditt beteende. Jag medger att det var lite elakt att referera till personer som
inte redigerar sina mail som "lata", men vad vill Du kalla det: hänsynslöshet,
tanklöshet, arrogans?

Vad gäller det "sexistiska", så bör Du verkligen bör Du verkligen fundera över
vilka ord Du väljer, Du har enligt min mening gått långt över gränsen med den
anklagelsen; alla män som kritiserar en kvinna för någonting de gör är inte
automatiskt sexistiska.
Fantisera inte om vilka dolda motiv som ligger bakom kritik utan svara på
kritiken!
Du gör det alldeles för lätt för Dig själv om Du gömmer Dig bakom "sexismen" i
stället för att fundera över om Ditt beteende verkligen är förenligt med
netikett (inte nätetik, inte nätetikett, på engelska: netiquette).

Och Jörgen:
Att kalla mitt mail ett "påhopp" visar att Du inte har upplevt mycket här i
livet. Lär Dig att relativera, ta till Dig information och att ta kritik--spara
de riktigt starka reaktionerna för allvarigare saker än det dock relativt
harmlösa tema som diskuterats här!

Härmed lämnar jag "diskussionen": de som jag ville skulle nås av mina åsikter
och argument slänger huvudsakligen ur sig förolämpningar, vilket inte är
särskilt konstruktivt.

MvH,

Christer
--

*---------------------------------------------------------------*
* Juuso Jokiniemi 						*
* Computer Science student at Åbo Akademi University		*
* E-Mail: jjokinie@abo.fi	  URL: http://infa.abo.fi/~xreg *
*---------------------------------------------------------------*

Reply to: