[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bind dnsmattias wrote:
Försöker sätta pp bind dns
Har installerat den och allt men sen?
Finns det någon guide på svenska
Hittade bara för freebs
Hej, jag tänkte inte svara på din fråga men jag tänkte komma med lite
annan förhopnningvis nyttig information.

Guiden du hittade för FreeBSD går antagligen att använda och följa till
stor del, programvaror i Unix har en tendens att fungera på om inte
samma men på mycket snarlika sätt mellan olika "flavörer" och
distributioner. Detta gäller i stort sätt samtliga programvaror som inte
är speciellt utvecklade för just en eller ett fåtal unix och/eller linux
varianter. Sådana programvaror brukar typiskt vara för hur man hanterar
programvaruinstallationer och övergripande systemadministrationen. De
vanliga programvarorna i sig kommer ofta från ett ursprung varifrån man
sedan paketerar och i vissa fall gör om var man sparar config-filer, hur
man startar och stoppar tjänster och kanske lägger på några egna
exempelfiler etc.

Här finns en överblick om hur DNS fungerar och nyttiga baskunskaper på
svenska:
http://www.lysator.liu.se/~kjell-e/tekla/linux/DNS/index.html

mvh Tobias.


Reply to: