[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: debianah är nog skyldig samtliga medlemmar en liten ursäkt
en liten fråga
har majordomo någonsin funnits som  deb-fil?
hittade något om det på google men fick aldrig klarhet i det

-----
mattias
mobil 0763396420 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Daniel Swärd [mailto:excds@kth.se]
Skickat: den 21 december 2007 10:09
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: debian


On Fri, 2007-12-21 at 09:45 +0100, mattias wrote:
> det var riktat till alla här
> alla här verkar ju tycka att google är något jäkla uppslagsverk
> tyvärr inte

Google _ÄR_ ett uppslagsverk på sitt sätt. I 99% av fallen när jag har
något problem med Linux/Unix/programmering, så brukar 20 sekunders
googlande lösa problemet. Att folk på denna lista (och generellt sett på
de flesta listor/diskussionsforum) föreslår Google är inte för att dissa
dina frågor, utan snarare att få dig att först försöka leta reda på
svaret själv.

Bli inte sur på de som skriver på listan och föreslår att du bör försöka
hitta svar på Google. Du måste förstå att alla som läser/skriver på
listan gör det på sin egna obetalda tid. Hur motiverad skulle du känna
dig att ge ett långt svar till någon som i princip skriver "Nu har jag
det här problemet, lös det åt mig!"?

Generell nätetikett på hjälpmailinglistor:
* Definiera problemet så tydligt det går
* Beskriv de olika sätt du själv försökt hitta information gällande
problemet
* Bifoga felmeddelanden och utdrag ur loggar med information om vad som
händer

Om du visar att du försökt lösa problemet själv, men att du behöver
hjälp, så kommer du garanterat att få mycket utförlig hjälp.

Ok, allt det här har varit väldigt Off Topic. Kan vi återgå till att
diskutera Debian, vara snälla och lösa Linuxrelaterade problem? ;-)

	/Daniel


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: