[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian installationOn Thursday 20 December 2007 19.35, mattias wrote:
> ja som sagt ta bort varge lista och sök på google

Om det är så du tycker, hoppa av varje lista och sök på Google.

I övrigt instämmer jag med Samuel Blomqvist.

Med vänliga hälsningar,
Christian von Schultz


Reply to: