[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian installation* mattias <mj@mattiasweb.net> [2007-12-20 10:35:01 +0100]:

> installerade för en tid sen om debian
> hade win 2003 server innan
> nu kommer det konstiga
> när ja bottade om den servern stog det
> grub load error
> verkar som debian inte gillar att bli installerad på en dator som har haft
> win 2003 innan

Varken Debian eller GRUB har inga problem med att installeras över, eller
tillsammans med, Win2k3. 

Vilket "Load Error" är det du har fått? Du skall ha fått en felkod
tillsammans med meddelandet.

http://www.uruk.org/orig-grub/errors.html


Med vänlig hälsning
-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
----------------------------------------------------------
()  ascii ribbon campain - against html e-mail
/\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachments

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: