[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tangentkoder via serieporten?* Carl-Fredrik Enell <carlfredrik.enell@pp.inet.fi> [2007-12-10 19:35:15 +0200]:

> Hej
> 
> Vet någon ifall det finns något enkelt sätt att avläsa tangentkoder
> som kommer asynkront via serieporten (i detta fall usb-serial)?
> 
> Jag försöker nämligen använda en platta med pedaler som
> ctrl-alt-shift-knappar för Emacs. Det är inga problem att läsa av dem
> och skicka scankoder med en mikrokontroller, men sedan?

Underbar idé, Carl-Fredrik!

Får man fråga vad det är för platta du har fått tag i?

Med vänlig hälsning
-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
----------------------------------------------------------
()  ascii ribbon campain - against html e-mail
/\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachments

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: