[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: WakeOnAlarmOn Wed, 05 Dec 2007 22:17:46 +0100
Hans Öfverbeck <hans.ofverbeck@home.se> wrote:

> För att fixa detta rent praktiskt så har jag lagt till möjligheten att
> starta en speciell "poweroff"-kärna (som bara stänger av datorn direkt)
> i min bootmeny (lilo). Poweroff-kärnan (bzImage.2.4.20.poweroff) kommer

Och för de som kör grub finns det ett inbyggt "reboot"-kommando som man
kan använda.

-- 
// SimonReply to: