[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: SV: SV: Php-scriptOn Tue, 13 Nov 2007, mattias wrote:

kan du skicka länken till en howto?

<http://workaround.org/articles/ispmail-etch/>
Den kallas ISP-email eftersom den ar sa pass skalbar, gor man bara precis som swdet star sa lirar det.

Jag kor sjalv en setup baserad pa den dar, dock kor vi med gld istallet for postgrey.
Vi kor dessutom med Roundcube som webmail och inte squirrel.

Skippa allt skit innan "step 1" om du inte ar dodssugen pa hur det hela faktiskt fungerar.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier is not only the man-in-the-middle, he's at both ends and has wiretaps on Alice, Bob, Carol and Dave.Reply to: