[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian unstable + TuxOnIce +TPHej

Är det någon som har en fungerande konfiguration för TuxOnIce
(f.d. swsusp2) för unstable på IBM Thinkpad T41p?

Då jag kör hibernate ser det ut som om swapfilen skrivs som den skall
men vid omstart får jag ett meddelande som ser ut i stil med:

 no swap signature found
 lzw compression driver Arrgh! Nothing follows me in pipeline!

Det har fungerat tidigare, innan swsusp2 bytte från procfs till sysfs
för sin funktion. 


Fredrik
-- 
Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)

Kaanaanmaantie 6B
FIN-99600 Sodankylä
Finland
------------------------------------------------
URL:	  http://www.is.kiruna.se/~fredrik
Work URL: http://www.sgo.fi/~fredrik
------------------------------------------------
pub  1024D/E3930C6C 
Key fingerprint = 
6D46 6879 5826 0219 08FC 0F5E 97FD 06D6 E393 0C6C
=================================================

Reply to: