[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: SV: SV: SV: SV: Punktstöd?*ler tacksamt*
Har dock inte riktigt fattat hur man laddar brltty
Eller om ja fattat det hela rätt
Känner den av om en p-display är inkopplad så laddar den brltty
Och om inte så skippar den brltty
Rätta mig gärna


---
mattias jonsson
hemsida:
www.mattiasweb.net
mail: mj@mattiasweb.net
ekeskolans gamla hemsida
http://web.archive.org/web/19990908081633/http://www.ekeskolan.specialskolor
na.se/index.html


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Samuel Blomqvist [mailto:salblt97@student.umu.se] 
Skickat: den 29 oktober 2007 15:22
Till: 'debian-user-swedish'
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: Punktstöd?


Bra fråga... Jag har inte lyckats lista ut det...  men det värsta som kan
hända är väl att du måste ladda ner hela första CDn och köra en Netinstall
med den. Men jag skulle tro att det gäller även för netinstall.

Och vad det gäller Etch så är det den nuvarande stabila utgåvan.

/Samuel

mattias wrote:
> Samuel
> Gäller denna länk för nätinst?
> 
> ---
> mattias jonsson
> hemsida:
> www.mattiasweb.net
> mail: mj@mattiasweb.net
> ekeskolans gamla hemsida 
> http://web.archive.org/web/19990908081633/http://www.ekeskolan.special
> skolor
> na.se/index.html
> 
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Samuel Blomqvist [mailto:salblt97@student.umu.se]
> Skickat: den 29 oktober 2007 13:30
> Till: 'debian-user-swedish'
> Ämne: Re: SV: SV: SV: Punktstöd?
> 
> 
> Kanske att den här länken kan vara till hjälp.
> 
> http://brl.thefreecat.org/wiki/moin.cgi/debian
> 
> 
> Med vänlig hälsning
> 
> Samuel Blomqvist
> 
> 
> 
> 
> mattias wrote:
>> Vet du hur?
>>
>>
>> ---
>> mattias jonsson
>> hemsida:
>> www.mattiasweb.net
>> mail: mj@mattiasweb.net
>> ekeskolans gamla hemsida
>> http://web.archive.org/web/19990908081633/http://www.ekeskolan.special
>> skolor
>> na.se/index.html
>>
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: Daniel Nylander [mailto:info@danielnylander.se]
>> Skickat: den 29 oktober 2007 12:56
>> Till: 'debian-user-swedish'
>> Ämne: Re: SV: SV: Punktstöd?
>>
>>
>>
>> mån 2007-10-29 klockan 12:54 +0100 skrev mattias:
>>> Förstog du va ja menade?
>>> Altså
>>> Kan man installera debian med punktstöd? Dvs att man kan sköta 
>>> installationen med punktstöd?
>> Ja, det ska gå.
>>
>> Danne
>>
>>
> 
> 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: