[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: SV: SV: SV: Punktstöd?Samuel 
Gäller denna länk för nätinst?

---
mattias jonsson
hemsida:
www.mattiasweb.net
mail: mj@mattiasweb.net
ekeskolans gamla hemsida
http://web.archive.org/web/19990908081633/http://www.ekeskolan.specialskolor
na.se/index.html


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Samuel Blomqvist [mailto:salblt97@student.umu.se] 
Skickat: den 29 oktober 2007 13:30
Till: 'debian-user-swedish'
Ämne: Re: SV: SV: SV: Punktstöd?


Kanske att den här länken kan vara till hjälp.

http://brl.thefreecat.org/wiki/moin.cgi/debian


Med vänlig hälsning

Samuel Blomqvist
mattias wrote:
> Vet du hur?
> 
> 
> ---
> mattias jonsson
> hemsida:
> www.mattiasweb.net
> mail: mj@mattiasweb.net
> ekeskolans gamla hemsida 
> http://web.archive.org/web/19990908081633/http://www.ekeskolan.special
> skolor
> na.se/index.html
> 
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Daniel Nylander [mailto:info@danielnylander.se]
> Skickat: den 29 oktober 2007 12:56
> Till: 'debian-user-swedish'
> Ämne: Re: SV: SV: Punktstöd?
> 
> 
> 
> mån 2007-10-29 klockan 12:54 +0100 skrev mattias:
>> Förstog du va ja menade?
>> Altså
>> Kan man installera debian med punktstöd? Dvs att man kan sköta
>> installationen med punktstöd?
> 
> Ja, det ska gå.
> 
> Danne
> 
> 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: