[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: Punktstöd?mån 2007-10-29 klockan 12:25 +0100 skrev mattias:
> Nää va fästligt
> Är själv blind nämligen
> Hm gäller det även nätinstall?
> Hur aktiverar man det isåfall?
> Många frågor
> Finns det i senaste debian?
> Jo i gnome har ja testat de

Det bästa är att köra Debian unstable som använder GNOME 2.20. Stödet
för blindskrift och skärmuppläsning är mycket bättre där.
Ja, all text kan läsas upp av en talsyntes. Jag arbetar just nu med att
ta fram en bra svensk talsyntes som kan användas för detta (tack,
Internetfonden).

Läs mer på http://live.gnome.org/Orca

Danne

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: