[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: SV: Punktstöd?mån 2007-10-29 klockan 12:54 +0100 skrev mattias:
> Förstog du va ja menade?
> Altså
> Kan man installera debian med punktstöd? Dvs att man kan sköta
> installationen med punktstöd?

Ja, det ska gå.

Danne

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: