[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: batch -fMichael Olberg wrote:
Hej,

Någon som vet varför

  batch -f <script>

inte längre funkar i etch? man-sidan säger fortfarande klart och tydligt:

   -f file Reads the job from file rather than standard input

men försöker man med den syntaxen får man "batch accepts no parameters", så man är tvungen att använda 'cat script | batch' istället. Funkade bra i sarge.


Titta under SYNOPSIS i manualsidan så ser du att "-f" bara är tillämplig för "at". Tydligen har de ändrat batch-skriptet från att köra '/usr/bin/at -qb now "$@"' till '/usr/bin/at -qb now'. Vill du ha den gamla funktionen så kan du använda den gamla versionen av batch-skriptet eller helt enkelt köra:

  "/usr/bin/at -qb -f fil now"

batch-skriptet i at version 3.1.8-11 från Sarge:

  #! /bin/sh
  prefix=/usr
  exec_prefix=${prefix}
  exec ${exec_prefix}/bin/at -qb now "$@"

MikaelReply to: