[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

postfixSänder detta en sista gång
Verkar som svaren inte når fram
Ja altså
Installerade postfix via apt-get instll postfix
Körde ett relaytest via webben och det verkar som den är spärrad för relay
vid installation Smtpn altså Även internt Prövade för skojs skull att ta
bort raderna för smtp auth i /etc/postfix/main.cf 
Men säkerheten är kvar ändå satt sägaReply to: