[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bugzilla + postgres?Hej Bengt,

Jag har installerat bugzilla mot postgres, dock inte från debianpaketet
då jag ville använda 3.0 och debian bara tillhandahåller 2.22. Dessutom
var debians version enbart inriktad på mysql-stöd när jag kollade senast.

Att installera tar-fil innebär förstås att man får hålla reda på
säkerhetsuppdateringar själv - 3.0.2 kom precis i dagarna - det är dock 
enkelt att uppdatera. Bara kom ihåg att gå med i announce@bugzilla.org.

Jag gjorde installationen på Etch (4.0) mot debians postgresql-8.2.

Installera följande paket:

 libpg-perl
 libemail-send-perl
 libemail-mime-modifier-perl
 libemail-simple-creator-perl
 libdbi-perl
 libdbd-pg-perl
 libchart-perl
 libxml-twig-perl
 libhtml-scrubber-perl
 libsoap-lite-perl
 libnet-ldap-perl
 dh-make-perl

Sedan finns ett antal extrapaket som man inte hittar i debians arkiv.
Dessa fick jag alltså bygga själv:

 dh-make-perl --notest --build --cpan Email::MIME::Creator
 dpkg -i libemail-mime-creator-perl_1.453-1_all.deb
 dh-make-perl --notest --build --cpan Email::Reply
 dpkg -i [...]
 dh-make-perl --notest --build --cpan Email::MIME::Attachment::Stripper
 dpkg -i [...]
 dh-make-perl --notest --build --cpan PatchReader
 dpkg -i [...]

Någon med cpan-karma kan säkert tala om för dig hur skadligt det är
att göra detta med flaggan --notest. Jag vet inte. Caveat emptor.

Sedan var det bara att göra som vanligt, skapa en databas med UNICODE,
följ instruktionerna i QUICKSTART, kör ./checksetup sjuttielva gånger
medan du rättar till localconfig och så vidare.

-- 
Fredrik JonsonReply to: