[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: partitioneringTitle: Meddelande
nu medger ja att ja är lite trög i huvudet
men
debian netinstall
va exakt installerar det?
eller har ja fattat det rätt att det installerar själva basen
dvs
ren textmiljö som ex ubuntu server
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lars Bjarby [mailto:laban@krakpot.net]
Skickat: den 19 september 2007 11:50
Till: mattias
Kopia: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: partitionering


Den 2007-09-19 skrev mattias <jonsson@mj1.mine.nu>:
Det står att man ska partitionera hårddisken för man installerar debian på
debian.org. Men sköter inte instalationen sådant?


Du kan partitionera disken innan om du känner för det av någon anledning. Annars kan installationen sköta det automatiskt åt dig eller så partitionerar manuellt som du vill ha det under installationen.

Om du är osäker på när du skall partitionera är det antagligen lämpligast att använda den automatiska varianten under installationen.

--
.o0 laban@krakpot.net 0o.

--
.o0 laban@krakpot.net 0o.

Reply to: