[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

starta om skrivarköHej,

Via http interfacet till CUPS (http://localhost:631 -> manage printers) blir det lätt att se om någan kö har hängt sig och det är enkelt att starta om den genom att klicka på 'Start printer'.

Jag har dock en hel del maskiner att ta hand om och skulle vilja göra detta från kommandoraden. Jag misstänker att man använder lpadmin? Hittar dock inget i man-sidan. Någon som vet vilka optioner som gäller? Eller är det ett annat kommando som används?

/Michael

begin:vcard
fn:Michael Olberg
n:Olberg;Michael
org:Chalmers;Radio and Space Science
adr:;;Onsala Space Observatory;Onsala;;43992;Sweden
email;internet:michael.olberg@chalmers.se
tel;work:+46-31-772 5507
tel;fax:+46-31-772 5590
tel;home:+46-300-10778
tel;cell:+46-703 319556
x-mozilla-html:FALSE
version:2.1
end:vcard


Reply to: