[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kmail-Attachements-Openofficelördag 5 maj 2007 23:42 skrev Marcus Better:
> Tore Ericsson wrote:
> > Vet någon hur man ställer om Openoffice så att det här kan rättas till:
>
> Nej, men jag har ibland samma problem, fast ibland fungerar det... Dags för
> en felrapport tror jag, om det inte redan finns.
>
> Marcus

Jo Marcus, nu har jag hittat felet rapporterat på ett ställe i en lista för 
(k)ubuntu (googla 'openoffice kmail attachement' eller så), och där sägs det 
vara ett kommunikationsfel mellan kmail och oo, kanske en kmail-bug, och 
någonting i timing/wait som inte stämmer, oklart hur. Somliga kan öppna filen 
efter ett antal upprepade försök, men jag lyckas aldrig. Kanske jag har den 
segaste datorn (Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz (i686), running Debian 4.0 
with GNU/Linux 2.6.18-3-686), ett bättre system kanske hinner med, alltid 
eller ibland eller oftast -- som med ditt.

Men jag hittar ingen riktig 'bug report' på oo eller kmail, kanske är jag för 
dålig buggsökare... hittar du något? Svårt att veta var det ska rapporteras 
när man inte vet säkert vilket paket som är orsaken. 

Tore Reply to: