[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kompilera en modulGunnar Björkdahl skrev:
> Jag skulle vilja kompilera en modul till min debian-kärna. Det måste göras
> på en annan maskin, och en annan arkitetkur.

Har gjort det ett par gånger... Vad är det för modul, och vilka är de
aktuella arkitekturerna?

Du behöver en korskompilator, se
 http://wiki.debian.org/BuildingCrossCompilers

Det är lättast om modulen redan finns i Debian och har stöd för
module-assistant. I så fall behöver du oftast paketet linux-headers för din
kärna (alltså den _exakta_ version som finns på målsystemet), samt
dpkg-cross. Sen kan du använda nåt i den här stilen (exempel för
målarkitektur arm):

 $ sudo dpkg-cross -a arm -i linux-headers-2.6.17-2_2.6.17-9_arm.deb
 $ sudo apt-get install linux-kbuild-2.6.17
 $ sudo ln -s /usr/src/linux-kbuild-2.6.17 /usr/arm-linux-gnu/src
 $ MA_DIR=~/modass    (eller nåt valfritt ställe...)
 $ CROSS_COMPILE=arm-linux-gnu- module-assistant -u $MA_DIR \
    -k /usr/arm-linux-gnu/src/linux-headers-2.6.17-2 \
    build modulens_namn

Det ger dig ett deb-paket för modulen, med lite tur...

Reply to: