[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sudoersHej och tack för alla svar!
Jag försökte få tag på sudsh men det paket jag hittade fungerar inte på amd64 porten som jag använder.
Ett problem för mig med sudo är att skulle jag göra som föreslagits, att specificera vilka kommandon som 'får' köras, och en användare behöver köra något annat, kommer den personen säkert gå in i sudoers och antingen lägga till kommandot, eller skriva in ALL på sig själv. Människor fungerar ju så, vi är lata och övermodiga.

Det vore som någon sa tidigare bra att se hur andra konfigurerat sudo.Den 2007-02-21 skrev Mats Erik Andersson < ynglingatal@yahoo.se>:

Hej!

Det finns ett tämligen okänt alternativ till "sudo"
kallat "op":

        http://svn.swapoff.org/op/

Jag har inte använt det själv eftersom jag är ensam

mina maskiner. Detta Op uppvisar dock lättnader i sin
inställningsfil jämfört med "sudo".

  Hälsningar

  Mats Erik Andersson

_________________________________________________________
Flyger tiden iväg? Fånga dagen med Yahoo! Mails inbyggda
kalender. Dessutom 250 MB gratis, virusscanning och antispam. Få den på: http://se.mail.yahoo.com


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: