[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Inhalt einer WebsiteMichael Olberg:

> Går det att plocka bort det från arkivet?

Det finns en "Report as spam"-knapp på sändlistearkivsidan. Jag vet
inte om det leder till att det tas bort, men det är i alla fall en
startpunkt.

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: