[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

paketflödeOm man som jag tillverkar paket för en viss distribution av Debian
(typ stable) men gör det utan att få dem publicerade i Debian för att
det är en privat verksamhet, så har jag några frågor. Är det nån som
har ett exempel på hur man ska sköta sitt paket-repository för sådana
paket som först måste passera igenom en stageing-miljö innan de
passerar ut på en produktionsmiljö. Debian fungerar ju såsom att
paketen först trillar in i experimental osv, men här byggs ju paketen
för "stable" för att de ska köras på en "stable"-distribution.

Finns det något praktiskt sätt att sköta sådana privata repositoryn
på?

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-733173956Reply to: