[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bara 1 nätverkskort funkar åt gången?-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hejsan!

timebandit wrote:
> auto eth1
> iface eth1 inet static
>     address 192.168.1.2
>     netmask 255.255.255.0
>     network 192.168.1.0
>     broadcast 192.168.1.255
> 
> auto eth2
> iface eth2 inet static
>     address 192.168.1.9
>     netmask 255.255.255.0
>     network 192.168.1.0
>     broadcast 192.168.1.255

Detta kommer inte fungera specillt bra. Anledningen är att du inte bör
ha 2 nic på samma ip-nät, i ditt fall 102.168.1.0/24. Det du kan göra är
att fixa en brygga mellan dessa två nätverkskortet och på så vis kunna
accessa båda, annars är det en switch som gäller, såvida du inte kan
tänka dig att köra 2 olika ip-nät, men då kommer inte Windows maskinen
och den bärbara kunna prata med varandra utan routing på servern(?).
Mitt förslag är att skaffa en switch så är problemet löst.

- --
 .''`. Torbjörn Svensson, azoff (at) se (dot) linux (dot) org
 : :' : 7EB9 2DC5 61AE DAB5 7099 BAC6 798E E39A DBDB 0CFD
 `. `' http://www.azoff.se | http://dev.azoff.se
  `-- http://se.linux.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFFR5JCeY7jmtvbDP0RAsYnAKDTLNz425aWSXkKr8pCkh78OGenDgCeMprT
k5yt9YjGQmUv0Pc6vPgDbGc=
=DcaJ
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: