[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian + Open Mosix + LTSP?On Wed, 2006-10-25 at 16:24 +0200, Matthias Gutehall wrote:
> Hej!
> 
> Jag ska påbörja ett högskoleprojekt där jag ska inkludera openmosix & 
> ltsp på 4 servrar.
> Har aldrig jobbat med kluster innan och skulle behöva lite hjälp med var 
> jag ska börja. Servrarna ska köra Debian.
> Finns det nån hemsida eller dokument som tar upp dessa tre saker?

Det enklaste är att du tar en titt på ClusterKnoppix. Det är i grunden
Debian + OpenMosix + boot av terminaler, dvs ditt problem löst rakt av.

http://clusterknoppix.sw.be/

Annars är en annan intressant klusterlösning (som inte kör OpenMosix)
Debian Cluster Components.

http://dcc.irb.hr/

	/Daniel
-- 
Ever noticed something?
Unix comes with compilers.
Windows comes with solitaire.Reply to: