[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: Re: En programmeringsövning orsakad av xml--- Fredrik Jonson <fredrik@jonson.org> skrev:

> On 2006-10-23 at 12:50, karl@aspodata.se wrote:
> 
> Och denna "utmaning" ska vi utan vidare förklaring
> lösa och 
> posta på listan före ursprungspostaren presenterat
> sin lösning?
> 
> Jaja, gratis är gott.
> 
> Fredrik Jonson - djävulens advokat =)
> 

  Tänk att det skall vara omöjligt att tiga för den
 som vädrar illvilja. Fredrik Jonson kan granska
 tidsstämpeln för min revision för att se jag mejslat
 ut mitt eget verktyg redan tidigare. För övrigt har
 jag på intet sätt tvingat någon att bryda sitt huvud
 över problemställningen.

   Nåväl, jag beslöt mig redan från början att lösa
 uppgiften i bash, utan gawk, perl eller ruby. Av
 dessa tre senare har jag väl bara erfarenhet av gawk.
 Detta att nyttja bash till ett fristående allmänt  
 kommando orsakar längden på min kod, som ni GRATIS
 och FRITT kan ta del av som en vidhängande fil.

   Det är nog så att xml inte till vardags ställer
 stora och omedelbara fördelar till buds. Jag för
 min del har kommit till xml för att kunna kunna
 koda gamla handskrifter med ortografiska och
 grammatiska former, för vilka ett nutida gängse
 skriftspråk kommer helt till korta.

           Mats Erik Andersson

Attachment: skapa_post_av_xml-mall
Description: 2125741571-skapa_post_av_xml-mall


Reply to: