[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mysqlhjalpsöndag 15 oktober 2006 01:41 skrev mattias jonsson:
> hitttar inte heller socketfilen.

Vad säger följande kommandon:
ps auxw | grep mysql
/etc/init.d/mysql status

?

/JReply to: