[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

IA-64 vs 686Jag har installerat Debian med en uttestningsutgåva, antagligen i386 versionen. Nu är det så att maskinen har 64-bits arkitetur (Intel core2 duo cpu). Skulle jag kört med IA-64 versionen av debian?

Finns det något sätt att gå över till 64-bits arkitetur efteråt?

Reply to: