[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Locale-problem i aptitudeOn Wed, 2006-10-11 at 22:15 +0200, Vincent Lönngren wrote:
> Inte allting, men någonting. Jag argumenterar inte för att behålla UTF-8
> - även om jag gör det själv - utan för att inte installera om hela
> systemet om man ska byta teckenkodning. Det där med mejlet var inte så
> allvarligt menat, men det är lite kul att alla mejl i just den här
> tråden som handlar om det ser bisarra ut i min mailer. Annars har jag
> inga problem med sånt, trots 100% UTF-8 överallt.

Märkligt, hos mig ser de mailen korrekta ut, och om jag tolkar headern
från mailen rätt använder vi samma version av Evolution.

Jag kör UTF-8 överallt också, men en_GB.UTF-8 om det kan spela någon
roll?

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: