[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: SV: majordomoAha...
Jo mailman har jag prövat.

----
mattias jonsson
mobil: 0708174516
hemsida

www.mattiasweb.tk

email:
jonsson@mattias.sytes.net
msn: mattias_jonsson86@hotmail.com 
icq 211777788
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Daniel Nylander [mailto:info@danielnylander.se] 
Skickat: den 8 oktober 2006 02:22
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: SV: majordomo


mattias jonsson skrev:
> Jodå...
> Men menar det finns ju ingen deb-fil för det? Bara tar. Föredrar 
> deb-filer.

Majordomo är föråldrat.
Prova mailman istället

Danne


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: