[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: Apt-get problemJa funkar inte.

----
mattias jonsson
mobil: 0708174516
hemsida

www.mattiasweb.tk

email:
jonsson@mattias.sytes.net
msn: mattias_jonsson86@hotmail.com 
icq 211777788
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Daniel Nylander [mailto:info@danielnylander.se] 
Skickat: den 7 oktober 2006 08:45
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: Apt-get problem


mattias jonsson skrev:
> Har råkat ut för ett något irriterande problem

 > Otillfredsställda beroenden. Försök med "apt-get -f install"


Har du provat "apt-get -f install"?

Danne


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: